Flexilease, bättre än tjänstebil

Ett bättre alternativ till tjänstebil

Flexilease är en kostnadseffektiv och flexibel tjänstebilslösning för företag som har behov av bilar för kortare perioder än vad en traditionell leasing normalt kan erbjuda.
Detta är något som vi tror kan passa flertalet företag. Det är svårt idag att veta kostnaderna för en tjänstebil.

Välj modell med ditt flexilease avtal

Få full koll på kostnaden för varje bil i företaget

Med detta koncept kan ni veta exakt vad varje bil kommer att kosta företaget, från ett år till ett annat.
Ni väljer själva en storlek samt kostnadsnivå av bil som passar ert företag, därefter får ni ett offertförslag på de bilar som ligger innanför den ramen.

Flexilease kan jämföras med en operationell leasing. Ni slipper att tänka på restvärden eller dyra reparationer som kan uppkomma efter att garantitiden har gått ut.
Bättre ekonomisk styrning av företagets bilkostnad är svårt att uppnå med andra leasingalternativ.


Konceptet liknar i struktur en fullserviceleasing och riktar sig till företag med små och medelstora vagnparker eller som komplement i stora bilflottor.
Gemensamt är att Flexilease är anpassat för snabba förändringar både för företagets och de anställdas behov, som ofta kan få förändrade levnadsförhållanden under en 3 års period.
Samtidigt som det är viktigt att notan inte blir därefter. Detta är något som traditionell billeasing inte kan erbjuda i dagsläget.
Från flexlease till hem